thiết kế Website
Dịch vụ lưu trữ | Bài viết liên quan
 Cập nhật: 4/17/2009 1:16:05 PM (GMT +7)
Những Cách Bảo Vệ Hosting Và Server _Phần 1
I. .htaaccess: 1. Các trang báo lỗi: Trong quá trình làm việc với client, nếu có lỗi xảy ra (vi dụ như không tìm thấy file) thì Apache sẽ báo lỗi bằng một trang có sẵn hiển thị mã số của lỗi đó, rất không đẹp và khó hiểu.
Những Cách Bảo Vệ Hosting Và Server _Phần 1

Với .haccess thì bạn có thể tự tạo các trang báo lỗi hay hơn. Để làm được điều này thì trong file .htaccess bạn thêm dòng sau:

ErrorDocument errornumber /file.html

Trong đó errornumber là mã số của lỗi phát sinh, sau đây là những lỗi hay gặp:

401 - Authorization Required (cần password để truy nhập)
400 - Bad request (request bị sai)
403 - Forbidden (không được vào)
500 - Internal Server Error (lỗi server)
404 - Wrong page (lỗi trang, không tìm thấy...)
còn file.html là trang web mà ban muốn hiện thị khi lỗi phát sinh. Ví dụ: ErrorDocument 404 /notfound.html hoặc: ErrorDocument 500 /errorpages/500.html

2. Không cho hiện danh sách file trong thư mục:

Trong trường hợp bạn không muốn cho người khác thấy được danh sách file trong thu mục không có file index, thêm lệnh sau vào .htaccess: Options -Indexes

3. Chỉ định các IP được/không được truy cập vào trang web:

Thêm lệnh sau: deny from 203.239.110.2 để cấm ip 203.239.110.2 hoặc allow from 203.239.110.20 để cho phép ip 203.239.110.20. Nếu bạn chỉ viêt ip dưới dạng 203.239.110 thì sẽ cấm/cho phép tất cả ip trong giải từ 203.239.110.1 đến 203.239.110.254. Còn: deny from all : sẽ cấm tất cả mọi truy cập đến các trang web trong thư mục, tuy nhiên các file trong đó vẫn có thể được sử dụng từ bên ngoài thông qua các dang require hay include.

4. Thay thế trang index:

 Dùng dòng lệnh sau: DirectoryIndex index.php index.php3 messagebrd.pl index.html index.htm . Với dòng lệnh này thì tất cả các file được liệt kê sẽ được tìm theo thứ tự khi có yêu cầu tới thư mục hiện hành, trang nào được tìm thấy đầu tiên sẽ thành trang index của thư mục.

5. Redirection :

Có thể redirect truy cập từ xa một cách đơn giản bằng lệnh sau: Redirect /location/from/root/file.ext http://www.othersite.com/new/file/location.xyz hoặc Redirect /olddirectory http://www.newsite.com/newdirectory

6. Bảo vệ thư mục bằng password :

Trong file .htaccess có thể viết thêm:

AuthUserFile /mnt/web/guide/somewhere/somepath/.htpasswd
AuthGroupFile /dev/null
AuthName Somewhere.com's Secret Section
AuthType Basic

require valid-user

Trong đó quan trọng nhất là file .htpassword, có dạng như sau:
username:v3l0KWx6v8mQM
bob4DtaLTqsElC2
với phần trước là tên user, phần sau là password đã được mã hoá bằng DES (có thể dùng john để giải mã ). Bạn có thể tạo ra file .htpasswd này bằng một công cụ có sẵn trong *nix là trình htpasswd, vi dụ:

root@vnofear$htpasswd -c .htpasswd username
Adding password for username.
New password:
password
Re-type new password:
password

Khi truy cập vào thư mục được bảo vệ bởi .htpasswd, browser sẽ hiện ra một cửa sổ yêu cầu bạn nhập username và password.

Lưu ý trước khi sử dụng .htaccess bạn nhớ kiểm tra xem host server có hỗ trợ .htaccess hay không.
Chú ý: các bạn có thể soạn file .htaccess bằng notepad

(Nguồn: itgate.vn)
Tin mới cập nhật:
Tài liệu hướng dẫn SEO cho starter (2010) (11/11/2010)
10 bài học đầu tiên khi quảng bá trực tuyến (11/11/2010)
6 bước lựa chọn gói lưu trữ web cho doanh nghiệp nhỏ (18/6/2009)
Những hoạt động gì liên quan đến quản lý website? (18/6/2009)
Web Hosting FAQs (17/6/2009)
Các tin đã đưa:
Premium lớp web hosting (16/4/2009)
Máy chủ riêng ảo (16/4/2009)
Hướng dẫn tạo máy chủ lưu trữ Web tại nhà bạn hoặc văn phòng (2) (16/4/2009)
Hướng dẫn tạo máy chủ lưu trữ Web tại nhà bạn hoặc văn phòng (1) (16/4/2009)
Sự khác biệt giữa hosting Linux và Windows (15/4/2009)
Các loại dịch vụ lưu trữ web khác nhau (15/4/2009)
Tải file lên nhiều kho lưu trực tuyến cùng lúc (12/3/2009)
Các web lưu trữ miễn phí (29/12/2008)
Tổng hợp web lưu trữ File và chia sẻ trực tuyến free (27/12/2008)
Trang web lưu trữ chia sẽ dữ liệu cho blog web (16/12/2008)
Các tin đưa ngày
Bảng giá Hosting | Hỏi đáp về Hosting | Hướng dẫn sử dụng | Quy định sử dụng | Bài viết liên quan
Liên hệ với chúng tôi
Không hạn chế số trang nội dung, hệ thống sản phẩm chuyên nghiệp
Hệ thống quản lý nội dung với đầy đủ chức năng của một tòa soạn điện tử trực tuyến
Hệ thống bán hàng trực tuyến chuyên nghiệp với độ tin cậy cao
Phong cách thiết kế độc đáo mang lại hiệu quả cao
Search Engine Optimization, tối ưu kết quả tìm kiếm