thiết kế Website
Dịch vụ lưu trữ web | Quy định sử dụng dịch vụ

1. Trách nhiệm:

  Công ty Trường Thành sẽ không chịu trách nhiệm nội dung của các trang web, tên miền đăng ký dưới mọi hình thức. Khách hàng của công ty Trường Thành phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung trang web của mình. Tất cả mọi trang web vi phạm đều sẽ bị cảnh báo, xóa dữ liệu hoặc hủy bỏ. Trong truờng hợp đó công ty Trường Thành không có trách nhiệm bồi hoàn lại phí dịch vụ.

2. Trang web và tên miền có nội dung sau bị coi là vi phạm quy định:

      Liên quan đến chính trị, tôn giáo, ấn phẩm thiếu lành mạnh.

      Cracking, hacking, dữ liệu âm nhạc, phần mềm không bản quyền.

      Gửi số lượng lớn emails (Spam, Bulk mailings) hoặc bất cứ dạng thư quảng cáo nào.

      Vận hành IRC, chat bot's, web proxy.

      Gây quá tải tài nguyên hệ thống.

      Lưu trữ dữ liệu dùng để download (.zip, .rar, etc)

      Sử dụng tài nguyên máy chủ để sử dụng cho trang web khác.

      Cung cấp lại dịch vụ dưới hình thức miễn phí (web hosting, email, etc).

      Sử dụng chương trình forum, portal.

3. Quyền sở hữu và quản lý tên miền, web hosting:

  Tên miền 100% thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Sau khi mua tên miền, web hosting của công ty Trường Thành: Khách hàng sẽ được cấp username và mật khẩu để tự quản lý. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm cũng như phải tự bảo quản tên miền, account web hosting mà công ty Trường Thành đã cấp. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cũng như giải quyết nếu khách hàng làm lộ mật khẩu hoặc làm mất tên miền.

4. Các quy định khác:

  Công ty Trường Thành không chịu trách nhiệm việc mất mát dữ liệu của khách hàng do những nguyên nhân khách quan gây ra. Công ty Trường Thành khuyến cáo khách hàng tự thường xuyên sao lưu giữ liệu của mình để đề phòng những rủi ro ngoài ý muốn.
Công ty Trường Thành có quyền thay đổi các qui định trên trang web này vào bất kỳ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.
Bảng giá Hosting | Hỏi đáp về Hosting | Hướng dẫn sử dụng | Quy định sử dụng | Bài viết liên quan
Liên hệ với chúng tôi